4 Ocak 2012 Çarşamba

Felsefe-Varlı-Düşünce-Akıl ve Din Üzerine Aforizmalar

Felsefe-Varlı-Düşünce-Akıl ve Din Üzerine Aforizmalar(Derleme)

ÖNEMLİ:Aşağıdaki sözler internet ortamından derlendiği için bazıları karşılarında yazan kişiye ait olmayabilir.O nedenle bu aforizmaları kullanacak kişilerin bu ihtimali gözönünde bulundurmaları ricasıyla...


**


Alfred Weber : Aristo : felsefede, politikada, edebiyatta, ya da sanatta olağanüstü olan tüm insanlar melankoliktir
Bertrant Russel : Bertrant Russel : Bertrant Russel : Bertrant Russel : Bertrant Russel : Bertrant Russel : Diderot : Diogenes : Fârâbî : Henry Fielding: felsefenin büyük gayesi, insana ölmeyi öğretmektir.
Hobbes : Boş vakit, felsefenin annesidir.
Jackie Gleason: Benim felsefem: "Melodiyi doğru çal." Bu da şu demek: Gerektiğinden fazla düzenleme yaparak hayatı zorlaştırma. Sadece önündeki notaları çal. En basit şekilde çal.
**

Alain : dünya, anlamsız bir düşten başka bir şey değilmiş meğer.
Aristo : evrendeki tüm varlıklar,madde ve formdan oluşur.Madde olabilirliktir;form onu gerçek varlığa dönüştürür.
Balzac: Hastalar için dünya yataklarının başucunda başlar, ayakucunda biter
Bedia Akarsu : İdealizm�e karşı çıkan materyalistlere göre,�Gerçek olan şey gözleyebileceğimiz şeydir.Bizim için önemli olan ölçebilmek ve tartabilmektir.Ama bu ölçü ve tartı da ancak maddesel olan şeylere uygulanabilir.Öyleyse asıl gerçek bu uzay ve zaman içinde bulunan cisimler dünyasıdır.Bu maddesel olan şeyler arkasında bir gerçek aramaya kalkmamalıdır.Tek gerçek maddedir.�
Bernard Shaw : dünyada barışı sağlamak isterseniz, politikacıları öldürün yeter, halklar anlaşır.
Bertrant Russel : Filozofun gerçek işlevi dünyayı değiştirmek değil,onu anlamaktır.
Bovee : dünyada her şey yıkılsa bile, gelecek yerinde durur.
Buda : Ne düşünürsek oyuz. Biz her neysek düşüncelerimizden doğar. Düşüncelerimizle biz dünyamızı yaparız.
Colin Wilson:Sabahları gözümü açtığım zaman tek bir dünyayla değil, bir milyon olası dünyayla karşılaşırım
Cüneydi Bağdadi :Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.
Demokritos : Sonsuz içinde,yalnız bir kosmos bulunduğunu söylemek,koca bir tarlada sadece bir başağın sürdüğünü söylemek kadar saçmadır.
Ernst Fisher : İçinde yalnız nesnelerin değeri olan yabancılaşmış bir dünyada,insan da bir nesne olmuştur.İnsan önemini her gün biraz daha yitiriyor.
Foucault:Dünya şeylerin evrensel yakınlığıdır.
Henri Poincare : Olgular ve nesneler dünyasında bir konvensiyon yani bir birlik,bir uzlaşma vardır.İnsanlar yazıdaki her sembolün bir fikre karşılık olması gerektiği konusunda uzlaşmışlardır.
Herakleitos : �Gerçek�,dış dünyanın gözlenmesi ve akıl ile kavranabilir.
Herakleitos : evrenin ve varlığın ana maddesi(arkhe),kendisi de sürekli değişme içinde olan ateştir.
Jack Ensign Addington : dünya ve içerdiği her şey,düşüncenin ürünüdür.İster hoşlanalım,ister hoşlanmayalım yaşadığımız dünya zihinsel bir dünyadır.Kullandığımız otomobil,yaşadığımız ev,oturduğumuz sandalye,önceleri bir düşünceden ibaretti.Hepsi önce düşüncede oluşturuldu ve ve düşüncenin yaratıcı sürecinin ürünü olarak gerçekleşti.
Jack Ensign Addington : evren sınır koymaz,biz inançlarımızla sınırlarız kendimizi.
Jack Ensign Addington : evrenin kendine ait bir düzeni ve yasaları vardır.Hayatın her alanı yasalarla yönetilir.Hiç bir şey çevreye veya şansa bağlı değildir.
Karl Marks : evrenin gelişmesi diyalektik bir biçimde olmuştur:Tez,antitez ve sentez.Bu gelişmeler ruhta değil maddede ortaya çıkar.
Kaufman: dünyayı nasıl görmek istediğinize dair seçiminiz,gördüğünüz dünyayı yaratır
Ludwig Wittgenstein:Nesneler dünyanın tözünü oluştururlar. Buna göre bileşik olamazlar.
Ludwig Wittgenstein:Toplam edimsellik dünyadır.
Mevlana : Bu dünya bir ağaca benzer, biz de bu ağaçta yarı ham, yarı olmuş meyveler gibiyiz.
Muhammed Bozdağ : En büyük başarıları ateşleyenler, kendilerinden önce gelen büyük başarısızlıklardır.
Sir Thomas Browne : yaratılmış dünya,sonsuzlukta küçük bir parantezdir yalnızca.
Vachel Lindsay : dünya terzi dükkanı gibidir, ölçüyü veren gider.
Whitehead : evren bütünü bakımından,makine gibi bir varlık değil,sürekli oluş içinde bulunan canlı bir organizma gibidir.

**
Ahmed Hulûsi : Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdeti vücud�dur.
Ahmed Hulûsi :Allah’ ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak’ tan geldiğini müşahade ettiler..
Hz. Muhammed : Allah sizin kalıbınıza ve suretinize değil, kalbinizin temizliğine bakar.
Alain : Sabahleyin erken kalkarak, gecenin gündüz olmak için geçirdiği değişime şahit olmayanlar, yeryüzünde hiçbir şey görmemişlerdir.
Albert Camus : Kendine bir anlam arayan tek varlık insandır.
Aristo : Balmumu,nasıl altının kendisini değil de altın yüzüğün kalıbını alıyorsa,duyum da maddeyi bir yana bırakarak maddenin duyulan biçimlerini sindirir.
Aristo : Herkes canı isteyince düşünebilir;fakat duymak kimsenin kendi elinde değildir;duyabilmek için duyulan nesnenin var olması şarttır.
Berkeley : var olmak,algılanmış olmaktır.
Bernard Shaw : değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır.
Bernard Shaw : Sen çevrende olup bitenleri görüp neden diye soruyorsun.Ben ise, asla var olmamış şeyleri hayal ederek neden olmasın diyorum.
Bertrant Russel : Acaba bana bağlı olmayarak,belirli sıfatları bulunan,ben ona
bakmadığım zaman da var olmada devam edecek bir masa sadece benim hayal
gücümün bir ürünü,çok uzun bir rüyada,bir rüya masa mıdır?
Doğan Cüceloğlu :Gerçekler değişmez, bizim gerçekleri kavrama ve anlama biçimimiz değişir.
Emil Michel Cioran:Bir varlığın sırrı ile umduğu acılar birbirini tutar
Herakleitos : Ateşin şekli değişimleri evvela suda oldu,sudan toprağa geçti.
Karl Marks : değişme,her zaman karşıtların çatışmasından doğar.Tohum,hem tohum
olarak kalma hem de bitki haline gelme eğilimlerini,yani çatışan güçleri içinde taşır.
Karl Marks : madde bilincin dışında ve bilinçten bağımsız bir gerçeklik olarak vardır.Maddenin var oluş biçimi de harekettir.
Ludwig Wittgenstein:Bir nesneyi bilebilmek için, hiç kuşkusuz dışsal değil ama tüm içsel özelliklerini bilmeliyim.
Ludwig Wittgenstein:Eğer nesneyi biliyorsam, işlerin durumunda bulunmasının tüm olanaklarını da bilirim.
Ludwig Wittgenstein:Her şey bir bakıma işlerin olanaklı durumlarının bir uzayındadır. Bu uzayı boş düşünebilirim, ama şeyi uzay olmaksızın değil.
Ludwig Wittgenstein:İmge mantıksal bir uzaydaki olanaklı bir durumu sunar.
Ludwig Wittgenstein:İmge mantıksal uzaydaki olgu durumlarını, işlerin durumlarının kalıcı olmasını ve olmamasını temsil eder.
Ludwig Wittgenstein:İmge nesnesini dışardan sunar (duruş noktası sunma biçimidir), bu yüzden imge nesnesini doğru ya da yanlış olarak sunar.
Ludwig Wittgenstein:İmgenin öğeleri imgede nesnelerin yerini alır.
Ludwig Wittgenstein:Nesne değişmez, kalıcı olandır; betileniş değişen, kalıcı olmayandır.
Ludwig Wittgenstein:Tüm nesneler verili olsa, bununla işlerin olanaklı tüm durumları da verilmiş olur.
Ludwig Wittgenstein:Uzay, zaman ve renk nesnelerin biçimleridir.
Ludwig Wittgenstein:Uzaysal nesne sonsuz uzayda yatıyor olmalıdır
Parmenides : Duyular aldatıcıdır,gerçeği gören sadece akıldır.Çünkü gerçek varlık görülmez,dokunulmaz,işitilmez.Demek ki duyularımızla algılanamaz.O,ancak aklımızla kavranabilir.
Pyrrhon : varlıkların ne olduğuna ilişkin yargılar ne doğrudur,ne de yanlıştır.
Zenon : Doğanın tek varlıkları cisimlerdir.
Zenon : Kuvvetsiz madde,maddesiz kuvvet yoktur.
**
Bailey : Büyük işler gibi, büyük düşüncelerin de davula ihtiyaçları yoktur.
Bernard Barton : düşüncelerinde inat ve şiddet, aptallığın en açık belirtileridir.
Brenda Uelant : Birileri bizi dinlediği zaman , bu bizim yaratma gücümüzün gelişmesine,düşüncemizin açılıp genişlemesine sebep olur. İçimizde yeni yeni düşünceler gelişip hayat bulmaya başlar.
Buda : Okçu nasıl oklarını dümdüz atarsa, usta da dağınık düşüncelerini dümdüz toplayıp yönlendirir.
Carlyle : Her gün değişiyoruz; düşüncelerimizle eserlerimiz nasıl aynı kalabilir?
Carlyle : Uyuyan düşünce, bir daha uyumaz.
Cenap Şehabettin : Kalp söze başlayınca, akıl sağır olur.
Chilon :Dilin düşünceden önce hareket etmesin.
Cicero : Herkes düşüncelerinde yanılabilir. Ama aptallar bir türlü yanıldıklarını anlayamazlar.
D.J.Schawartz : Bu kadar vaadler yeter! Düşünmenin sizi nasıl büyülediğini keşfetmek için hemen harekete geçip başlayın. Büyük filozof Disraeli�nin şu düşüncesiyle başlayın. Yaşam küçük olmayacak kadar kısa.
D.J.Schawartz : Zihniniz, bir günde sayısız düşünce üreten verimli bir düşünce fabrikasıdır.
D.J.Schawartz : Zihninizi yönlendiren düşünce,zeka gücünüzden daha önemlidir.
Eflatun : Cesaret , tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.
Emerson : Neden hissetme biçimin bir başkasının kafasındaki düşüncelere bağlı olsun.
Emerson : düşüncenin ortaya koyulması,insanı kölelikten kurtarıp özgürlüğe ulaştırır.
Empedocles:İnsanın kalbi çevresindeki kan kendi düşüncesidir.
Epiharmus : İnsan düşünce ile görür ve duyar;her şeyden faydalanan,her şeyi düzene sokan,başa geçip yöneten düşüncedir;geri kalan her şey kör,sağır ve cansızdır.
Euripides :Köle, düşüncesini söyleyemeyen adamdır.
Franklin :Yirmi yaşında istek, otuz yaşında zeka, kırk yaşında akıl önemlidir.
Gandi :Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür... düşüncelerinize dikkat edin; Duygularınıza dönüşür... Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür... Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür...Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür...Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür...Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür...
Goethe : Duygu ve akıl yan yana geldiğinde her zaman duygu kazanır.
Horatius:Dertlerimizi avutan akıl ve hikmettir; o engin denizlerin ötesindeki yerler değil.
J.Roland : düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir.
Jack Ensign Addington : Kişinin bilinçli olarak düşündüğü her şey bilinç altını etkiler ve bu düşünce ,içerdiği arzu ve güce göre gerçekleşir.
John Florio: Gece, düşüncenin anasıdır.
Karl Jaspers : İnanç ve akıl ayrı ayrı alanlardır.
Lessing : Öfke ile beraber akıl da uçup gider.
Locke : Zihinde bulunan hiçbir düşünce yoktur ki daha önce duyularda bulunmamış olsun.
Montaigne : Alçakgönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler, yüksek düşüncelerdir.
Montaigne : İnsan düşüncesi sistemler kurarak gelişir.
Muhammed Bozdağ : Bizi düşüncelerimiz sınırlamazsa hiçbir yaratık sınırlayamaz.
Nalan Yılmaz : Kişi hep kendini dinleyecek ve onaylayacak birini arar. Dürüstçe düşüncelerini söyleyenlerden ise uzak durur çünkü herkes kendi hakkında güzel sözler duymak ister.
Napoleon Hill : Kendi düşüncelerini yönetemeyen kişi,başka hiçbir şeyi yönetemez.
Napolyon: İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.
Nietzsche : Biri kendi düşüncesine bağlı kalır; çünkü ona kendi kendine ulaşmış olduğunu sanır. Öteki ise, onu zahmetle öğrendiği ve onu anlamış olmakla övündüğü için bağlıdır düşüncesine. Sonuç olarak, her ikisi de kendini beğenmişlik
Nietzsche : Bir konu hakkında hazırlıksız sorguya çekildiğimizde, aklımıza gelen ilk düşünce çoğu zaman bizim kendi düşüncemiz değildir; ama bizim sınıfımıza, konumumuza ve soyumuza ait olan sıradan bir düşüncedir sadece. Öz düşünceler pek ender olarak su yüzüne çıkarlar.
Nietzsche : Çok düşünen partici olmaya uygun değildir; o, parti arasında düşüncesini çok çabuk sızdırır.
Nietzsche : Çok düşünen ve uygulamalı düşünen, kendi maceralarını kolayca unutur, ama başından geçenlerin çağrıştırdığı düşünceleri hiç unutmaz.
Nietzsche : Hoşlanmadığımız bir düşünceyi öne sürdüğü zaman bir düşünürü daha sert eleştiririz. Oysa, bizi pohpohladığında onu daha sert eleştirmek uygun olacaktır.
Orison Swett Marden : Bir alışkanlığın başlangıcı görünmez bir iplik gibidir, ama o hareketi her tekrarlayışımızda ipliği sağlamlaştırırız, ona bir elyaf daha ekleriz, sonunda kapkalın bir kablo olur, düşünce ve hareketlerimizi geri dönülmez biçimde bağlar.
Oscar Wilde : Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım.
Ömer Faruk Hüsmüllü : Nasıl olsa başarısız olacağım düşüncesi karşılaştığımız problemlerde gereken çabayı göstermemizi engelliyor.Kendimizi beceriksiz birisi olarak düşünmeyelim ve suçlamayalım.Bu türden bir suçlamayı başkalarının bize yapmasına da izin vermeyelim
Shakespeare : Eğer hayat terazimizin zevk kefesiyle denkleşecek bir akıl ve muhakeme kefesi olmasaydı kanımızdaki azgınlık, tabiatımızdaki kötülük bize en olmayacak işler yaptırırdı.
Spencer : Zihinde meydana gelen düşünceler,aklın prensipleri her ferdin kendi hayatında kendi yapmış olduğu deneylerle meydana getirmiş olduğu fikir ve ilkeler olmayıp,bunlar bizden önceki nesillerin deneyleri ile oluşmuşlardır ve bizim zihnimize kalıtım yoluyla geçerler.
Steve Chandler : Motivasyon düşünceden doğar. Gösterdiğiniz her davranışın öncesinde, o davranışı esinlendiren bir düşünce vardır
Steve Chandler : Özgüdüleme için ilk önemli dayanağınız,kendi hakkınızdaki inanç ve düşüncelerinizdir.
Thomas Wilson : düşüncelerine hakim olamayanlar,kısa zaman sonra davranışlarına da hakim olamazlar.
Victor Hugo : Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşünceye karşı koyamaz.
William James : Her düşünce yaşayışımız için elverişli olduğu sürece doğrudur.
**

Ahmet Haşim : Ne yazık ki, vucüdun çökmesi zekanın olgunluk zamanına rastlar.
Alain : Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür.
Anarchasis : akıllılar nedenler üzerine tartışır, aptallarsa karar verir.
Bacon: metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler.
Balzac : zeka dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.
Barrow : Hocama en akıllı kişinin kim olduğunu sorduğumda bana;Az konuşup çok dinleyen, dedi
Bergson : zeka gerçekliği parçalayarak ve dondurarak,cansız bir biçimde verirken; sezgi,nesneyi bütünlüğü,hareketliliği ve canlılığı içinde bize kazandırır.
Bernard Shaw : akıllı adam,aklını kullanır;daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.
Cemil Meriç : bilinçsizlik döneminde bilinç, başlı başına bir suçtur
Cenap Şehabettin : zekasız kuvvet yıkabilir, fakat yapamaz.
Cicero : zeka, tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır.
Chü-i: İleride karşılaşabileceği sıkıntıları önceden sezip hazırlıklı olan kişi akıllıdır
Dale Carnegie: Hatalarını müdafaa etmek kadar kolay bir iş yoktur. Fakat bu akıllı adam işi değildir. Gel sen hatalarını kabul et başkalarının üstüne çık, asaletin artsın.
Dale Carnegie: Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol. ama daha akıllıyım deme.
Descartes : akıllı olmak da bir şey değil,mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.
Don Juan Matu:Ne zaman yaşamını anlamsız, yüzeysel ve sıkıcı bulmaya başlarsan, şu dünya üzerinde kaç günün olduğunu düşün ve bu bilinçle davranışlarını gözden geçirerek yönlendir.
Eflatun: Daha akıllı olmaya çalışmayanlar,gerçekten ahmak ve cahil kimselerdir.
Emerson : akıllı bir kimse, hiçbir zaman özür dilemek zorunda kalmaz.
Emo Phillips:"Çocukken her sabah Tanrı’ya yeni bir bisiklet için dua ederdim. Ama sonra Tanrı’nın çalışma metodunun böyle olmadığını anladım ve kendime bir bisiklet çalıp her sabah günahlarımı affetmesi için Tanrı’ya dua ettim."
Geoffrey Chaucer :Dünyadaki aptalların sayısı, akıllılardan fazladır.
Goethe : Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir.
Goethe : Büyük tehlike, yarı aptallarla yarı akıllıların arasında yatar.
Henry Ford: Başarısızlık, daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir.
Jack Ensign Addington : Sahip olduğumuzu akıllıca kullanmak,onu artırmak için yatırımlar yapmak bir erdemdir,cimrilik değil.
John Milton :Eğer güneşe akıllıca bakmazsak, karanlık içinde kalırız.
Jonathan Swift : Hiçbir akıllı adam, daha genç olmayı istememiştir.
Kafka : İnsanların tüm kusurları sabırsızlık, yaptıkları işte yönteme vaktinden önce son veriş ve sözde bir sorunu, sözde bir çit içine almaktır.
La Rochefoucauld :İnsanın zekasını gizleyebilmesi, büyük bir zekayı gösterir.
Lessing : zekasını inkar edenin büyük bir zekası var demektir.
Lincoln : Konuşup da aptallığınızı belli etmektense susup akıllı sanılmak daha iyidir.
Lois Bromfield: Bir gram zeka, bir kilo kültüre bedeldir.
Lord Chesterfield :Mümkünse herkesten daha akıllı ol, ama sakın bunu onlara söyleme.
M.b.Hanefiyye : Hoşlanmadığı bir kimseden kurtuluncaya kadar, güzel geçinemeyen akıllı sayılmaz.
Muhammed Bozdağ : Beyninizin hedefe çözüm bulma çabası siz uyurken, uyanıkken, dalgınken, bilinçli iken çözüm buluncaya kadar devam eder.
Pitigrelli : zeka kafanın içindeki altın madenidir.
Platon : akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır.
Publilius Syrus : Aptallar talihlerinden korkarlar, akıllılar katlanırlar.
Sadi : akıllılar istedikleri şeyi, akılsızlar başkalarının istediğini öğrenir.
Senaca : Kendini akıllı sananlar kadar,dünyada aptal yoktur
Shakespeare : Aptal,kendisinin akıllı olduğunu zanneder;akıllı adam ise kendisinin aptal olduğunu bilir.
Shakespeare : Budalalığın sersemliği her zaman zeki kimselere bileytaşı hizmeti görür
Sir Mark Oliphant : Geçmişte yaptığımız akıllıca şeylerden kurtulabilmek için daha akıllı olmamız gerekecek.
Sokrat : Ben bilmediğimi bildiğim için , öteki insanlardan akıllıyım
Sophokles : Bıçak isteyen yara için akıllı bir hekim sihirli nağmeler söylemez.
Sun-Tzu : Dövüş ustası olanlar öfkelenmezler. Kazanma ustası olanlar korkmazlar. akıllılar dövüşmeden kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler.
Syrus : akıllı adam başkalarının kusurunu görerek, kendininkini düzeltir.
Syrus : Verilen öğütlerden yalnız akıllılar yararlanır.
Victor Hugo : Bir ulusun büyüklüğü , nüfusun çokluğu ile değil , akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür.
Victor Hugo : zekanın milyonerleri paranın milyonerlerine acırlar.
Voltaire : Kendini akıllı sanan herkes aptaldır.
Zhuge Liang : akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar, cahiller kazanmak için dövüşürler.
**

Anton Çehov: �İnsan, inandığıdır.�
Bernard Shaw : Hukukumuzu yargıçlara, dinimizi rahiplere bırakırsanız, kısa sürede hem hukuksuz, hem de dinsiz kalırsınız.
Einstein : Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır
Emil Michel Cioran:Bazı ebediyet ve ateş nöbetlerinden sonra, tanrı olmaya niçin tenezzül etmemiş olduğumuzu kendimize sorarız.
Emil Michel Cioran:Her yerde olma avantajının sefasını süren, tanrı değil Acı’dır.
Emil Michel Cioran:İstihzanın açıkgözlülüğü olmasa, bir din kurmak ne kolay olurdu! Çalçene translarımızın etrafına işsiz güçsüz takımının toplaşmasına ses çıkarmamak yeterdi.
Erma Bombeck :Umarım yaşamımın sonunda, tanrı’nın huzuruna tüm yeteneklerimi tüketmiş bir durumda çıkarım ve ona� bana verdiğin herşeyi kullandım� diyebilirim..
Fârâbî : tanrı,varlıkların en üstünüdür.Öncesiz ve sonrasızdır.Varlığı tanımlanamaz, bölünemez.O,etkinlik halinde akıldır,hem bilen hem de bilinendir.
Franklin : Madem ki bu zenginlikler senin, neden öteki dünyaya götürmüyorsun?
Goethe : Kişi bir şeye kendini tamamen adadığında, tanrı da harekete geçer.
Herakleitos : Her şeye hükmeden tek bir yasa vardır:Logos.Logos,karşıtlar halinde sürekli gelişir ve karşıtlıkların arkasında �Bir-olan� vardır.�Bir-olan1 tanrı�dır.
Heraklitos : tanrı,gün ve gecedir,kış ve yazdır,savaş ve barıştır,verimlilik ve kıtlıktır.
Karl Jaspers : tanrı vardır,insan sonludur ve ancak tanrı yönetiminde yaşayabilir.
Muhammed Bozdağ : inanç tabiat kanunlarını etkisiz kılan ruhun bir parçasıdır. Ruhun gücü konuştuğunda tabiatın gücü susar.
Muhiddin Arabi : Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz.
Mustafa Güngör:Para kazanmak inançları pekiştirir.
Ömer Faruk Hüsmüllü :Yobazların din üzerinden siyaset yaptıkları kesin! Ya siyasetçi laiklerin?
Portekiz Atasözü :Tanrı eğri çizgilerle, doğru yazar.
Sadi : Yüce tanrı görür, örter, komşu görmez, haykırır.
Shakespeare : Yüzün rengi, kalplerin casusudur. Mevlana tanrı size bir yüz vermiş, siz kendinize bir tane daha yapıyorsunuz.
Türk atasözü : yarım hakim maldan, yarım hekim candan, yarım hoca da imandan eder.
Voltaire : tanrı�ya ettiğim dua pek kısadır: �Tanrım, düşmanlarımı gülünç duruma düşür. �
**
Abraham Cowley : Geçmiş ve gelecek yoktur;yalnızca sonsuz bir şimdi vardır.
Austin Dobson : Zaman geçer derler, fakat heyhat... zaman durur, geçen biziz
Bacon : Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan çok çok düşünmeye mahkum
olmaktır.
Bacon : Tabiatta rastlanan her taşın altını kaldırıp bakmalıdır.Çünkü gerçeğe bazen
caddelerde değil, patika yollarda rastlanır.
Benjamin Disraeli : Vakit değerlidir ama gerçek, vakitten daha değerlidir.
Bernard Shaw : Her şeyi düşünmek, çoğun her şeyi düzene sokmak demektir.
Bernard Shaw : Kendi dilini tam olarak bilmeyen, başka dili de öğrenemez.
Curt Goertz : Zaman büyük bir öğretmendir, yalnız ne yazık ki daima öğrencilerini
öldürür.
Giovanni Verga :Dünya böyledir işte, herkes kendi değirmenine su çekmeye bakar.
Giovanni Verga :Dünya dediğin araba gibi bir şey, kimi gelir, kimi gider.
Ginny Lenz : Düşünürsünüz düşünürsünüz-Boşa gider-Düşünmediğinizi
düşündüğünüz zaman-Fikir parlayıverir.
Hume : Güneş,yarın doğacak mı,sorusuna hep önceki izlenimlerimizden yola çıkarak
evet yanıtını veririz.Oysa şüphe duymamız gerekir.Bugün güneş doğdu diye yarın
doğmasını gerektirmez.
Hume : İç ya da dış duyularımızla evvelce duymadığımız bir şeyi,düşünmemiz imkansızdır.

Hume : Nedensellik,alışma ve inanmaya bağlıdır.
J. F. Kennedy : Zamanı, üstünde uyuklayacak bir koltuk gibi değil, bir araç olarak kullanmalıyız.
J.Jack Rousseau :Zaman, birçok örtüleri kaldırabilir.
Kant : Zaman, sessiz bir testeredir.
Karl Popper : Tümel açıklamalara,dolayısıyla her şeyi açıklamak iddiasında olan
ideolojilere karşı çıkılmalıdır.
Karl Popper : Doğa yasalarının doğrulanamaz oluşu,sınırsız tümel önerme
olmasındandır.Örneğin �Bütün bakırlar elektrik geçirir.� Önermesi doğrulanamaz. Çünkü bunun doğrulanabilmesi için tüm evrende bu savın sınanması gerekirdi.
Konfüçyüs : Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.
Lincoln : Geleceğin en iyi yönü, bir gün gelmesidir."
Nietzsche : Neden’i olan Nasıl’a katlanır.
R. Digest : Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer.
Roy Chansior : Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan şeyleri siler.
Sadi : Ömür, temmuz güneşi karşısında kardır.
Simone de Beauvoir : Yıllar, bütün omuzlara aynı ağırlıkla çökmez.
Thomas Mann : Zaman aklı, olgunluğu ve hizmeti artırmak için bize verilmiş en
değerli sermayedir.
William Gladstone : Geleceğe karşı savaşılmaz,zaman zaten bizden yanadır.

**

Allessandro Allegri : Uyuyan köpeği uyandırmaya gelmez.
Andersen : Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçemez.
Andre Maurois : Dehayı ancak ıstırap doğurur.
Arnold Toynbee : Uygarlık bir harekettir, bir durum değil. Bir yoldur. Liman değil..
Bacon : Doğruya ulaşmanın yalnızca iki yolu vardır:Bunlardan birincisi tek tek algılarımızı bir yana itip,doğruluğu apaçık sayılan üst düzey önermelerden alt düzey önermeler elde etmektir.İkincisi ise tam tersine,olguların tek tek gözleminden yola çıkarak üst düzey genellemelere ulaşmaktır.
Balzac :Altından zincirler en ağır olan zincirlerdir.
Benjamin Franklin : Bir köpekle iki tavşan avlanmaz.
Benjamin Franklin : Cahil soru sormaz.
Bernard Shaw : Tarihten hiçbir şey öğrenilemeyeceğini, tarihten öğreniriz.
Bertolt Brecht : Büyük sıçrayış gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır
Bertrant Russel : Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir.
Bertrant Russel :Bir rengi görmek duyumdur,ama rengin kendisi bir duyum değil,bir duyu verisidir.
Çin Atasözü : En fazla ileriye giden ok, en çok geriye çekilmiş yaydan çıkar.
Descartes : Her zaman ara, bir gün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın bulursun.
Dostoyevski : Gerçeğin yarısını söylemek hiçbir şey söylemektir.
Ella Wheek Wilcox :Bir gemi Doğu�ya gider,biri Batı�ya-Esen aynı rüzgarla-Hangi yöne gideceğini belirleyen-Rüzgar değil,yelkendir.
Firdevsi:Dünya baştan başa, aslı olmayan bir masaldan başka bir şey değildir.
George Sand: Dehayı anlayacak olan ancak dehadır.
Goldfinger : Hukuk devleti duvara benzer,çarpan düşer.Kanun devleti ise örümcek ağı gibidir.Delen geçer,delemeyen takılır.Vatandaşların,adaletin ortadan kalktığına ve kuvvetlinin haklı kabul edildiğine inanmaları devlete olan güvenlerini ortadan kaldırır.
Gorgias : 1.Hiçbir şey yoktur, 2-Olsaydı da bilinemezdi, 3-Bilseydik de başkalarına iletemezdik.
Gorgias : Sözlerin birtakımı keder yaratır,başkaları sevinç,birtakımı korku,başkaları dinleyicileri güvenle doldurur,yine başkaları belki bir kötü inandırma gücü ile ruhu zehirler,büyüler.Rakiplerin ciddiliğini gülmelerle yıkmalı,gülmelerini de ciddilikle.
Herakleitos : Bir nehire ikinci defa girmek mümkün değildir.Çünkü arkadan gelen başka bir sudur,yayılır ve yeniden toplanır,istenir terk edilir,uzaklaşılır ve yakınlaşılır .
Herakleitos : Değişiklikten başka hiçbir şey devamlı değildir.
Herakleitos : Deniz en artık ve berbat su,balıklar için içilir ve kurtarıcı,insanlar için içilmez ve yok edici.
Herakleitos : Eşekler, samana sahip olmayı, altına sahip olmaktan çok severler.
Hesiodos : Ceza ile suç, aynı anda birlikte doğarlar. Cezasını bekleyenler onu çekiyor demektir.
Horeau :Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir.
Hume : Dış çevrenin var oluşu,nedensellikle kanıtlanabilir.Ancak nedensellik hiçbir zaman algılanamaz,sadece düşünülebilir.
İngersoll :Kral olup paramı dilenci gibi harcamaktansa,dilenci olup paramı kral
gibi harcamayı yeğlerim
Kant : Sokrat �aklın ideali�dir.
Karl Jaspers : Aslında,inançsızlıkta,inanmak isteyen ve buna kendini ikna etmeye çalışan bir baskı var.
La Bruyere : Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir.
Leo Burnett :Yıldızlara ulaşmak için elini uzat. Belki onları avuçlayamazsın ama en azından elini çamura bulamamış olursun.
Lord Chatham :Kanunların bittiği yerde zulüm başlar.
Mark Twain : Gök gürültüsü iyidir, gök gürültüsü görkemlidir; ancak işi bitiren yıldırımdır.....
Mark Twain : Herkes aya benzer, kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır.
Max Depree : Rüzgarın yönünü değiştiremiyorsanız, yelkenlerinizi değiştirin.
Melih Arat: Kafamızda binlerce cevapsız sorunun olması, binlerce sorusuz cevabın olmasından daha iyidir.
Mevlana : Başlamak bitirmenin yarısıdır.
Mevlana : Biri buğday elde etmek için ekin ekerse sonunda saman da elde eder. Fakat saman ekersen buğday elde edemezsin ki!
Michelangelo :İnsanlar, benim ustalığımı elde etmek için ne kadar sıkı çalıştığımı bilseler, onun o kadar hayret edilecek bir şey olmadığını anlarlardır.
Milan Kundera: Hatırlamak için yavaşlar, unutmak için hızlanırız.
Mirabeau :Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.
Montaigne : Brütüs ekmeğini yediği Sezar’ı belki ağlayarak hançerledi, Fakat hançerledi.
Montaigne : İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler.
Montesquieu : Bir kişiye yapılmış haksızlık , bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir.
Nef’i :Hasmın sitemini anlamamak, hasma sitemdir.
Nietzsche : Açıklanmamış karanlık bir konu apaçık bir konudan daha önemli sanılır.
Nietzsche : Günde on kez yenmelisin kendini; bu iyi bir yorgunluk verir ve gönlüne afyon gibi gelir
Nietzsche : Gür ırmaklar kendileriyle birlikte bir çok çakıl ve çalı çırpıyı da sürükler; güçlü ruhlar da bir çok aptal ve mankafayı.
Nietzsche : İçine doldurulacak çok şey olduğu zaman, günün yüzlerce cebi vardır.
Nietzsche : Ruh arayanda, hiç ruh yoktur.
Nietzsche : Uçurumları sevenin ,kanatları olmalı
Nietzsche :Bir uçurumun içine baktığınızda,uçurum da sizin içinize bakar.
O.Miller : Büyük lafları çok kullananlar , size bir şey söylemeyi değil , sizi etkilemeyi amaçlıyor demektir.
Pablo Picasso : "Cisimleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi boyarım
Pablo Picasso : Bugün dünyanın sonu gelecek diye meraklanmayın. Avustralya’da çoktan yarın oldu.
Paul Heyse : Kara tavuğun da yumurtası ak olur.
Paul Heyse : Şeytan bir şeyi gizlemesini değil, yapmasını öğretir.
Paul Valer : Hiç yanılmamış olan büyük bir tehlike karşısındadır.
Paul Valery : Düşünür; yeniden düşünen ve şimdiye kadar üzerinde düşünülmüş
şeylerin asla yeterince düşünülmemiş olduğu kanısına varan kimsedir.
Paul Valery : Her zaman yazabileceğimi, hiçbir zaman yazmam.
Persius : Kırdım diyorsun zincirlerini...Evet, köpek de çeker koparır zincirini, Kaçar o da, ama halkaları boynunda taşıyarak...
Pineaste Barnu : Bazılarını hep aldatabilirsiniz.Bazen de herkesi.Ne var ki, herkesi her zaman aldatamazsınız.
Publilius Syrus : En yükseğe erişmek için en aşağıdan başlayın.
Richard Wilkins : gerçek değişim kimi eski şeyleri farklı görmeye başlamaktır.
Richard Wilkins : Eğer kendinize yön arıyorsanız yolunu kaybetmiş birine sormayın.
Richard Wilkins : İlerlemenizin önündeki en büyük engel kendinize güvensizliğinizdir.
Richard Wilkins : Yüzeyde hazine bulamazsınız.
Rivarol : Ağır bulutlar gibi, ağır yürekler de sularını akıtınca rahatlarlar.
Rum Atasözü : Taş da yumurtanın üstüne düşse, yumurta da taşın üstüne düşse, olan yine yumurtaya olur.
Russy : Kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın.
Sadi : Sen! Kandili göremeyen kör! Kandille neyi göreceksin
Sadi : Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir
Sadi : Ben doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim.
Sadi : Biri bütün gece hastanın başında ağladı. Sabah olunca o öldü, hasta iyileşti.
Sadi : Bütün çiy taneleri inci olsaydı, çarşı katır boncuğu gibi inci dolardı.
Sadi : Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar.
Sadi : Engin deniz taş atmakla bulanmaz.
Sadi : Evvela temel, sonra duvar gelir.
Sadi : İçsiz cevizi hafifliği ele verir
Sadi : İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak yerde susmak, susulacak yerde konuşmak.
Sadi : Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de arslan pençesinin ve kuvvetinin oruyla karın doyurur.
Sadi : Nice yürük atlar yollarda kalmışken, topal eşek sağ salim konağa ulaşır.
Sadi : Timsahın ağzını düşünen, kıymetli inciye kavuşamaz
Sadi : Ülke yönetimini başkalarına veren hükümdar tahttan indirilir.
Sales :Öfkelenmek beşeri bir olaydır, fakat bilahere sakinleşmemek ve affetmemek ayıplanacak iğrenç bir harekettir.
Samuel Johnson : Geleceği satın alabilecek tek şey bugündür.
Samuel Johson :Araştırma, düşünmesini bilenlerin ilk ve son isteğidir.
Samuel Smiles : Tembel bir dimağ, şeytanın çalışma odasıdır.
Schiller : Dil , bir ulusun aynasıdır. Bu aynaya baktığımız zaman , orada kendimizin gerçek yankısını görürüz
Sean O’Casay : Dönemeci olmayan yol uzun görünür.
Senaca : Saadet bile haddini aşarsa azap olur.
Senaca : yeryüzünde güneş ışığına layık olmayan nice insan var. Ama güneş her gün doğar.
Shakespeare : Cahillik, dünyayı sarsabilecek büyük bir güçtür.
Shakespeare : Çoban koyunu arar, koyun çobanı aramaz.
**
Yunus Emre: Dağlar nice yüksek ise, yol anın üstünden geçer.
Siyu KaBilesi : Su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda, ama kayadan bile kuvvetli...
Stanislaus Leszcynski : Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır
Steve Chandler : Çok küçük ve çok belirsiz hedeflerin hiçbir gücü yoktur.
Steve Chandler : Kendinizden komik çözümler bulmayı isteyin. Kahkaha , düşünceniz üzerindeki tüm sınırlamaları kaldıracaktır.
Stirner : �Ben� en yüksek değerdir.Birey kendisi dışında hiçbir şeye ve hiçbir kimseye karşı sorumluluk altında olmamalıdır.İnsan eylemlerini haklı çıkaran şey,yalnızca kendi beninin gücüdür.
Şirazi: Sonu olmayan hiçbir yol yoktur
T.L.Osborn : Daima doğru söyleyin ki, söylediklerinizi hatırlamak zorunda kalmayın.
T.S. Eliot : Şimdiki zaman ve geçmiş zaman belki de gelecek zamanda mevcuttur; gelecek zaman ise geçmiş zamanın içindedir.
Thomas Browne :Dünya, sonsuzluk içinde küçük bir parantezdir.
William Blake : Sarnıç saklar, çeşme taşırır.
William Mc. Fee : dünya karşılaştığın fırtınalarla değil gemiyi limana getirip getirmediğinle ilgilenir.
WilliamRussel:Boş zamanı iyi değerlendirmek, çok ciddi bir sorumluluktur.
Yuan Hung-Dao : Bir günlük sinek için akşam ölüm, uzun bir ömürdür.
Zapatista Deyişi : Parmak güneşi gösterir de sen parmağa bakarsan, aptalsın demektir. Güneşe bakarsan daha da aptalsın. Bakman gereken şey, güneşle parmak arasındaki mesafeden uçan kuştur. 
 
http://www.yasamoyunu.net/felsefe/

Güzel Sözler - Özlü Sözler - Anlamlı Sözler - Deneme Yazıları Makale

1 yorum:

  1. Asp web tasarim olarak bilgilendirici paylaşımlarınızdan dolayı bloğunuzu çok beğendik , başarılarınızın ve paylaşımlarınızın devamını dileriz.

    YanıtlaSil

Güzel Sözler - Özlü Sözler - Anlamlı Sözler - Deneme Yazıları Makale